Strategi

Du ved, at din virksomhed skal videre. Du ved måske også hvorhen. Men hvordan? Ét er at kende retningen, noget andet at kende vejen og – ikke mindst – at have tid til at tegne ruten. Sagt med andre ord, så kuldsejler mange strategiprocesser, før de overhovedet bliver søsat. Og uanset om det skyldes manglende overblik eller drukning i daglig drift, er konsekvensen, at virksomheden ikke udlever sit fulde potentiale. Core Competence’ partnere har alle omfattende ledelseserfaring og kan bistå ejere, direktioner og bestyrelser med at styrke det strategiske perspektiv. Vi har de værktøjer, der skal til for at gøre strategi til virkelighed.

Ledelse

Gennem rådgivning og sparring kan vi hjælpe både de enkelte medlemmer og ledelsen som helhed til at stå stærkest muligt i både drift og udvikling af virksomheden. Vores rådgivning bygger på en grundlæggende overbevisning om, at mennesker og virksomheder udvikler sig bedst, når vi dyrker det, vi brænder for – og er gode til. Derfor er afdækning af virksomhedens og lederteamets eksisterende styrker en afgørende del af vores rådgivning. Med det udgangspunkt rådgiver vi om, hvordan ledergruppen kan drives og samarbejde for at få det optimale udbytte af dens iboende styrker og kernekompetencer – til gavn for virksomhedens udvikling og vækst.

Assessment og test

Assessment og tests er ikke kun et vigtigt værktøj i udvælgelsen af kandidater til nye stillinger i virksomheden. Mange virksomheder bruger os også til at teste eksisterende medarbejdere for eksempel i forbindelse med interne forfremmelser, talentprogrammer og sammensætningen af nye ledelses- og projekt-teams. Vi er certificerede i testværktøj bl.a. fra Master Management, der netop fokuserer på at afdække og udfolde menneskers og teams’ fulde potentiale. Den viden holder vi op mod virksomhedens strategi for at sikre, at virksomheden udnytter sine styrker bedst muligt og optimerer mulighederne for at realisere strategien.

Outplacement og karriereudvikling

Når mennesker skal videre, hvad enten det er efter eget eller virksomhedens ønske, tilbyder vi målrettet sparring og konkret formidling af kontakten mellem kandidaten og potentielle, nye karrieremuligheder. Vores erfaring med besættelse af leder- og specialiststillinger gør, at vi mestrer at guide mennesker videre i karrieren . Også her kommer vores brede netværk og dybe indsigt i virksomheder i Syddanmark og Midtjylland til sin ret. Vi bliver kort sagt meget hurtigt meget konkrete, fordi vi kender området, virksomhederne og betingelserne.