anonymous

ØKONOMICHEF MED POTENTIALE TIL CFO

Virksomheden er hastigt voksende og med store ambitioner. Det seneste 2019 regnskab viser således både en stor stigning i indtjening og omsætning. Da virksomheden fortsat er ung, er der rig mulighed for selv at være med til at påvirke den strategiske retning og udvikle fundamentet for den videre vækst samt påvirke dagligdagens rutiner og opgaver. Virksomheden er beliggende i Trekantområdet, og der søges i reference til CEO’en en stærk økonomichef med potentiale.

STILLINGEN

Som økonomichef er de primære arbejdsopgaver:

  • Udarbejdelse af og opfølgning på diverse budgetter, herunder salgs-, likviditets- og driftsbudgetter.
  • Udarbejdelse af selskabernes regnskaber, herunder måneds-, kvartal og årsregnskaber og klargøring til revisor.
  • Kontakt og rapportering til revisor, bank, Skattestyrelsen, Vækstfonden, EKF, forsikringer, pension, biler osv..
  • Ledelse af økonomimedarbejder samt tæt sparring med koncernens ledergruppe og direktion.
  • Business controlling og udarbejdelse af for- og efterkalkulationer.
  • At stå i spidsen for implementering af nye BI-værktøjer, effektive og skalérbare (digitale) processer, IT-systemer og at stå i spidsen for fuld integration af Microsoft Dynamics Business Central 365.

ER DU DEN IDEELLE KANDIDAT?

Du har en videregående økonomisk uddannelse, gerne suppleret med strategisk, organisatorisk eller kommerciel overbygning. Du sidder i dag som revisor eller måske CFO/økonomichef i mindre/mellemstor, gerne privatejet virksomhed.

Da du kommer helt tæt på koncernens økonomiske drift og udvikling er det essentielt, at du både arbejder på strategisk niveau og går ned i detaljen efter behov.

Desuden lægger vi vægt på, at du kan igangsætte forretningsunderstøttende initiativer. Du har solid erfaring med driftsøkonomi, kapitalfremskaffelse og kontrakter, og du trives i et entreprenant miljø, hvor tempoet er lige så højt som engagementet.

Du stiller store krav til bl.a. effektivitet, dynamik og gennemslagskraft, men det er lige så vigtigt, at du har næse for forretningen og evner at se og udnytte muligheder. Til dette har du erfaring med BI-værktøjer som naturlige redskaber i at prioritere, hvor indsatser og forandringer med fordel kan ske.

Du er god til at gøre dig forståelig i såvel skrift som tale, og du er åben og transparent omkring dine ideer og holdninger. Du har allerede bevist, at dine ledelsesprincipper fungerer i virkeligheden, og du samarbejder med dine kollegaer og medarbejdere på en konstruktiv, involverende og løsningsorienteret facon.

DU TILBYDES

En spændende udvikling i et engageret og kompetent team, hvor du har mulighed for at præge beslutningsprocessen samt opnå og bidrage med markante resultater. En stilling hvor dine struktureringsevner er med til at flytte virksomheden til næste niveau.

Tiltrædelse hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rigtige. Samtaler afholdes løbende.

Ansøg stillingen via nedenstående knap.