Kandidat-processen

Kandidat-processen

Kandidat-base

CoreCompetence har siden 2008 arbejdet med search af ledere og specialister, hvilket giver os et stærkt erhvervsnetværk og godt kendskab til vore kunder. Og da mange af vores stillinger af forskellige årsager ikke annonceres, vil det være en god idé at uploade dit CV, og dermed blive en del af vores kandidat-base. På den måde vil du automatisk være i ”spil” til de stillinger, vi arbejder med. Vi oplyser ingen om din interesse for en ny karriere uden din godkendelse. På den måde er du sikret fuld diskretion og fortrolighed.

Vi opbevarer dit CV i 6 måneder og anbefaler dig at fremsende dit CV påny, hvis du fortsat vil være i vores database. Du er naturligvis velkommen til at kontakte vore konsulenter for at høre, om vi har eller forventer stillinger, der kunne være relevante for dig.

Personprofil- og logisk analysetest

Som kandidat via CoreCompetence er udfyldelse af personprofiltest en naturlig og indarbejdet del af processen. Herudover vil der i processen til nogle stillinger også være indarbejdet udfyldelse af en logisk analysetest. Vi har valgt Master Danmark A/S som primær leverandør af vores testværktøjer, men vi anvender også andre leverandører. Det er afgørende for os, at vore kandidater får et brugbart udbytte. Kandidaten tilbydes derfor en mundtlig eller skriftlig tilbagemelding på de gennemførte tests. Nogle af vores kunder benytter egen test, eller en anden leverandør af testværktøjer. I så fald bliver du i starten af dialogen med os gjort opmærksom på dette. Som kandidat forpligter du dig til at gennemføre alle tests med oprigtighed og ærlighed og ud fra givne anvisninger. Sidstnævnte for at sikre både dig og os et så objektivt og retvisende billede af din profil som muligt.

Referencer og dokumentation

CoreCompetence tager reference i alle forløb, og vi udbeder os dokumentation for tidligere ansættelsesforhold, gennemførte uddannelser og certificeringer. Til nogle stillinger ønsker vi at se gyldigt kørekort samt straffeattest.

Vi spørger altid vore kandidater om lov til at tage referencer. På den måde sikrer vi vore kandidaters fortrolighed og diskretion i søgeprocessen. I forhold til validiteten af vore kandidaters oplyste CV og ansøgning kræver vi i processen fuld åbenhed og rigtighed i det materiale, vi baserer vores viden på. Hvis du på et tidspunkt ikke ønsker at være kandidat til en given stilling, sletter vi dine data og indleverede dokumenter.

Retningslinjer

Diskretion, fortrolighed og sikkerhed for anonymitet for vore kandidater er fundamentalt for arbejdet med Search i CoreCompetence.

Det er udelukkende konsulenter i CoreCompetence, der har mulighed for at søge og se dine data. Dine data, dvs. dit CV opbevares i vores CV-database. Når vi har en stilling, der matcher din profil, vil vi kontakte dig for at høre, hvorvidt du er interesseret. Du kan altid henvende dig til os, såfremt du ønsker, at vi skal slette dit CV. Det gør du ved at sende en e-mail til info@corecomptence.dk mærket ”Sletning af CV”.

Hvis du modtager et afslag på en stilling, og hvis du ønsker dette afslag uddybet, er du velkommen til at kontakte os per mail eller telefon for at høre mere.

Navigation