Hos Core Competence sætter vi en ære i at tage vare på dine personlige oplysninger, at sikre at de behandles og beskyttes i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Denne persondatapolitik angiver, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, hvordan vi indsamler, til hvilke formål oplysningerne indsamles og anvendes, med hvem de deles og hvor længe vi opbevarer dem. Du kan her også læse mere om dine rettigheder i forbindelse med dine personoplysninger.

Du er til enhver tid velkommen til at kontakte Core Competence vedrørende behandlingen af dine personlige oplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger på hjemmesiden corecompetence.dk/kontakt/ samt sidst i dette dokument.

Dataansvarlig
Core Competence er dataansvarlig i hele rekrutteringsprocessen, for så vidt angår behandlingen af dine personoplysninger og vi har implementeret politikker, systemer og procedurer, som skal sikre, at vi beskytter dine personoplysninger og respekterer dine rettigheder som registreret hos os.

Hvilke data indsamles
Core Competence ønsker at værne om vores kandidaters, kunders og leverandørers privatliv og derfor indsamler og behandler vi, i videst muligt omfang, udelukkende almindelige personoplysninger og således ikke særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger).

Alt efter om du er kandidat, kunde eller leverandør, og alt efter de oplysninger du fremsender og/eller afgiver på anden vis, kan Core Competence indsamle følgende kategorier af almindelige personoplysninger om dig:

  • Som kandidat hos os indsamler og behandler vi personoplysninger om dig, når du uploader dit CV og din ansøgning i vores rekrutteringssystem, via links i vores stillingsannoncer eller direkte på vores hjemmeside. Disse oplysninger kan omfatte navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, billede, eventuelt videomateriale, tidligere og nuværende ansættelsesforhold, uddannelse, eksamensbeviser og referencer eller udtalelser.
  • Som kunde hos os indsamler vi følgende personoplysninger om dig: navn, e-mailadresse, telefonnummer og firmanavn.
  • Som leverandør og samarbejdspartner hos os indsamler vi følgende personoplysninger om dig: navn, e-mailadresse, telefonnummer, firmanavn.
  • Når du besøger vores hjemmeside, kan vi indsamle oplysninger om dig ved hjælp af cookies. Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal som sættes på din computer eller anden enhed, når du besøger et website. Cookies anvendes til at holde styr på hvilke sider du har besøgt og de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap. Du kan læse vores cookiepolitik her: Cookiepolitik

Hos Core Competence bruger vi desuden Linkedin til search af kandidater og vi vil kunne finde de oplysninger, du selv aktivt har afgivet på din Linkedin-profil.

Formål med indsamling, behandling og opbevaring
Kandidat: Vi indsamler og behandler dine personoplysninger så vi kan vurdere dig som ansøger til en ledig stilling hos en af vores kunder.

Kunde: Vi bruger dine personoplysninger som kunde, så vi kan opretholde vores kundekontakt og levere vores ydelse.

Leverandør: Vi bruger dine personoplysninger som leverandør og samarbejdspartner, så vi kan opretholde vores køb/ydelse samt administration af din relation til os.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde ovennævnte formål. Hvis vi bruger dine oplysninger til andre formål end dem, der er angivet i denne persondatapolitik, vil vi informere dig om sådanne formål og indhente dit samtykke, hvis det er påkrævet.

Videregivelse af oplysninger
Core Competence kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data, for at overholde en retlig forpligtelse.

Core Competence anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan f.eks. være serverhosting og systemvedligeholdelse, leverandører af it-løsninger, testsystemudbydere og eksternt bogholderi. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjeneste og services. Samarbejdsparterne vil være kontraktligt forpligtet og må ikke anvende data til egne formål.

Som kandidat hos Core Competence vil dine personoplysninger udelukkende blive delt med de parter, der er involveret i rekrutteringen, herunder Core Competence-partnere, Core Competence-administration samt med den pågældende kunde. Såfremt kunden fremstår anonym i stillingsopslaget, vil du blive bekendt med kundens identitet, og først efter afgivelse af dit samtykke, vil vi videregive dine personoplysninger til kunden.

Opbevaring
Kandidater til specifikke stillinger
Når den ledige stilling er besat, vil Core Competence senest 12 måneder herefter slette din ansøgning, CV, herunder evt. billede- og videomateriale samt øvrig information om dig i vores elektroniske og fysiske systemer.

Kandidater i emnebank
Senest 18 måneder fra din registrering i vores emnebank slettes dine personoplysninger, herunder CV, eventuelle billede- samt videomateriale.
Kunder og leverandører
Oplysningerne opbevares i udgangspunktet så længe samarbejdet består og vi sletter således oplysningerne, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen.

Dine rettigheder

I henhold til gældende databeskyttelseslovgivning og -forordning, har du ret til at:

  • få indsigt i de oplysninger, som vi opbevarer om dig, formålet med behandlingen, modtagerne af dine personoplysninger samt den pågældende opbevaringsperiode
  • få udleveret dine personoplysninger
  • anmode om opdatering eller berigtigelse af dine personlige oplysninger
  • anmode om at få dine personoplysninger slettet i vores systemer, såfremt anden lovgivning ikke kræver opbevaring
  • tilbagetrække eventuelle afgivne samtykker

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Ønsker du at udøve en af ovenstående rettigheder, bedes du henvende dig til os på:
Telefon: +45 72217124 eller pr. e-mail på info@corecompetence.dk med oplysning af dit fulde navn, e-mailadresse og formålet med din henvendelse.

Klage til datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Opdatering af politik

Core Competence vil til enhver tid overholde de gældende love og principper for privatlivs- og databeskyttelse. Vi opdaterer løbende denne politik med udgangspunkt i ændringer i lovgivningen.

Kontaktoplysninger
Skriv til info@corecompetence.dk eller til Core Competence, Design City Kolding, Kolding Åpark 2, 3. sal, 6000 Kolding