er-du-direktoer-og-soeger-du-bestyrelsesposter

ER DU DIREKTØR OG SØGER DU BESTYRELSESPOSTER?

I Core Competence oplever vi, at vores forretningsforbindelser i stigende grad efterspørger medlemmer til deres bestyrelser.

Er bestyrelsesarbejde noget for dig?

Små og mellemstore virksomheder agerer i et forandringsfelt. Det stiller krav til virksomhedernes evne til at kunne omsætte strategien og til at træffe beslutninger, der hurtigt kan implementeres.

Med baggrund i foranderligheden i verden, er der de senere år kommet større efterspørgsel på at opkvalificere bestyrelserne dels via udvikling og dels via tiltrækning af nye profiler til bestyrelseslokalet. Måske kan du med din baggrund som direktør bidrage?

I Core Competence arbejder vi med små og mellemstore virksomheder, hvor vi er tæt på ejerne, tæt på bestyrelsen og tæt på direktionen. Her møder vi ofte virksomhedernes ønsker om en yderligere professionalisering af bestyrelserne.

For at kunne bidrage til vores kunder, har vi derfor besluttet at etablere en decideret emnebank på potentielle bestyrelsesmedlemmer. Vi vurderer, at du er en spændende profil i den sammenhæng og vil derfor invitere dig til dialog om dette.

Du er den rette kandidat, hvis du sidder i topledelsen af en mellemstor produktionsvirksomhed i Danmark. Du interesserer dig for ledelse på et strategisk niveau og qua din viden om drift af en produktionsvirksomhed, har du en særlig indsigt, som er værdifuld for bestyrelsens drøftelser og beslutninger. Du kan have viden om strategiudvikling, risikostyring, finansiering af vækst, organisationsudvikling eller udfordringer, såsom hvordan virksomheden skal agere i forhold til trusler og muligheder ved ny digital teknologi, den grønne omstilling m.m..

Upload gerne din profil via nedenstående link eller kontakt Core Competence, Per Stabel på mobil 22 708 124 eller ps@corecompetence.dk.

Core Competence har siden 2008 arbejdet med små og mellemstore virksomheder. Vi tror på, at professionelle og personlige kernekompetencer skaber resultater, udvikling og vækst. Derfor bringer vi mennesker og virksomheder sammen, så strategier bliver til virkelighed.